Actueel - programma voorjaar 2020


Datum:
Zondag 19 jan 2020
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
14.00 - 17.00
Spreker:
dr. Peter van Nunen
Onderwerp:
Azerbeidzjan – smeltkroes van religies of toch een weinig tolerante sjiitische staat ?

Een moderne sjiitische staat in een van de oudste christelijke regio’s in Eurazië, waar nog zoroastrische heiligdommen gecultiveerd worden en waar het enige joodse dorp buiten Israël ligt. Udi-christenen, bergjoden en sjiieten leven samen in een dictatoriaal geregeerde staat. Hoe ziet dat land eruit en hoe zijn die religies daar gekomen en vooral gebleven?

Dr. Peter van Nunen volgde de opleiding tolk-vertaler (Russisch en Engels) te Antwerpen en studeerde Theaterwetenschappen, Slavistiek en Germanistiek te Leipzig. Hij promoveerde in 1982 bij Carlos Tindemans over de Russische theaterregisseur Meyerhold. Werkzaam als docent aan diverse opleidingen tolkvertaler. Sinds 1995 geeft hij ook leiding aan het MNM-Ruslandcentrum te Maastricht, dat zich richt op culturele uitwisseling tussen Rusland en Nederland.Datum:
zondag 16 februari 2020
Plaats:
Kasteel Hernen
Tijdstip:
14.00 - 17.00
Spreker:
Gerhard Lentink
Onderwerp:
Byzantijnse voetreis

In de lente van 2015 loopt beeldend kunstenaar Gerhard Lentink als onderdeel van zijn meerjarig project Viaggio Meridionale van Potenza in Zuid-Italië via Albanië, Athene, Chios en Izmir naar Istanbul, een voetreis van 2816 km over het grondgebied van het voormalige Byzantijnse Rijk. Hij vertelt over deze reis, het boeiende voortdurende spanningsveld tussen Oost en West, leest enkele fragmenten uit zijn boek en toont aan de hand van afbeeldingen van zijn werk de Byzantijns-christelijke inspiratiebronnen.

Gerhard Lentink studeerde monumentale vormgeving aan de SintJoostacademie in Breda en vestigde zich in 1982 in Dordrecht. Hij maakt grote houten beelden, onder meer te zien in Beeldengalerij Het Depot, Museum Beelden aan Zee en Museum de Fundatie.


Datum:
Zaterdag 28 maart 2020
Plaats:
Museum Catharijneconvent te Utrecht
Tijdstip:
13.30 uur: Inloop met koffie/thee (andere consumpties voor eigen rekening)
14.00 uur: Aanvang lezing
15.15 uur: Bezoek tentoonstelling
Spreker:
Désirée Krikhaar
Onderwerp:
Lezing door Désirée Krikhaar en bezoek aan tentoonstelling “Wonderen”

Wonderen spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven van alledag. Kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren. Weergeven van wat zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt om hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft zeer spannende en ontroerende kunst opgeleverd, van Rembrandt tot Mondriaan en Abramovich. Voor deze tentoonstelling van 27 februari tot 23 augustus 2020 heeft het museum de mooiste en verrassendste werken uit internationale collecties samengebracht. Voor de Vrienden van de Orthodoxe Kunst en de Brediusstichting zal Désirée Krikhaar vooraf ter plaatse een lezing houden. Daarbij zal zij in het bijzonder de beleving van wonderen in onze westerse christelijke cultuur belichten ten opzichte van wonderen in de Orthodoxe cultuur.

Deelname aan bovenstaande activiteit graag vóór 1 februari 2020 opgeven per e-mail bij de secretaris Leo Voskuilen.


Datum:
Vrijdag 12 juni 2020
Plaats:
Kasteel Hernen
Themadag:
Het jaar 1020 in 2020

Samen met de Brediusstichting wordt een Themadag georganiseerd waarin de werelden van 1020 en 2020 zullen worden vergeleken. Twee verschillende werelden maar met veel raakvlakken. Kenmerkende spanningen tussen oost en west, de strijd om grenzen en de bewaking ervan, botsingen tussen maatschappijvormen, religie, politiek, kunst en cultuur. In vele opzichten is de huidige actualiteit niet wezenlijk anders als toen Hendrik II, keizer van het heilige Roomse Rijk, op verzoek van de paus ten strijde trok tegen de Byzantijnen. De dames dr. Daniëlle Slootjes en dr. Mariëtte Verhoeven van de Radboud Universiteit, afdeling Oude Geschiedenis, nemen ons graag aan de hand om ons in deze materie te verdiepen en nodigen ieder van harte uit om mee te doen met deze themadag.

Nadere informatie over het programma van de Themadag volgt.

Kasteel Hernen, onze thuisbasis

Begunstiger worden

U kunt begunstiger worden van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst.


Bijgewerkt op:  20 Jan 2020