Actueel - programma voorjaar 2018


Datum:
Zondag 21 januari 2018
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
14.00 - 17.00
Spreker:
Bert Velthuis
Onderwerp:
De verschillen tussen Vroeg-, Midden en Laat Byzantijnse schilderkunst.

Mozaïeken, manuscripten en iconen bepalen de tweedimensionale kunst van Byzantium. Eerste Byzantijnse kunst ontstaat na het edict van Milaan in 313. Tot het iconoclasme is de invloed van de Romeinen nog groot. In de Midden Byzantijnse periode wordt meer en meer een eigen stijl gevonden. Kunstenaars beperken zich tot hoofdzaken. Tijdens de inval van de kruisvaders wordt de connectie met het Westen gelegd. In de Laat Byzantijnse periode worden de afbeeldingen meer narratief, diepte en landschappen worden toegevoegd. In 1453 wordt Constantinopel door de Turken ingenomen.Datum:
Zaterdag 10 februari 2018
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
14.00-17.00 uur
Spreker:
Dr. D. Slootjes
Onderwerp:
Processies en massagedrag in Constantinopel

Het Byzantijnse Rijk wordt in de moderne literatuur dikwijls beschreven als een wereld gekenmerkt door een veelvoud aan rituelen en processies, zowel aan het keizerlijke hof, in de kerk, als ook in het dagelijks leven. Deze lezing gaat in op de rol van de Byzantijnse keizer, van de patriarch en van het gewone volk tijdens grote keizerlijke en religieuze processies. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de processies bij keizerskroningen en tijdens Pasen of Kerstmis. In het huidige onderzoek is er al wel aandacht besteed aan het optreden van keizers en patriarchen tijdens dergelijke processies, maar de rol van het volk is tot nu toe onderbelicht gebleven. Deze lezing vraagt speciaal aandacht voor de anonieme massa en de manier waarop de autoriteiten in Constantinopel mensenmassa’s tijdens deze evenementen probeerden aan te sturen. De aanwezigheid van het volk en de rituelen die het volk uitvoerde waren van levensbelang voor het welslagen van processies. Immers, het volk was nodig om de machtspositie van keizer of patriarch te legitimeren. De lezing zal geïllustreerd worden met afbeeldingen van Byzantijnse mozaïeken en manuscripten.

Daniëlle Slootjes is universitair docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een studie Klassieke Talen in Groningen en een historisch promotieonderzoek in de VS woont en werkt ze sinds 2004 in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op massagedrag in Rome en Constantinopel, op de overgangsperiode tussen Oudheid en Middeleeuwen zowel in het Westen als Oosten, op Laat-Romeinse en Byzantijnse bestuursstructuren, en op ontwikkelingen in het vroege Christendom.


Datum:
Zondag 18 maart 2018
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
14.00-17.00 uur
Spreker:
Katja Tolskaja
Onderwerp:
“Na de Goelag". Geloof en theologie in Oost-Europa sinds de val van de Sovjet-Unie.

De samenleving in Rusland is, net als in de rest van Oost-Europa, nog altijd niet “klaar” met het trauma van het communisme. Als er al teruggekeken wordt, dan wordt de geschiedenis van het Sovjetrijk van bovenaf ‘herschreven’ voor politieke en nationalistische doeleinden. Een brede maatschappelijk discussie heeft tot op heden niet voor mentaliteitsverandering kunnen zorgen. Dit geldt ook voor gelovigen en theologie als academische discipline. De Kerk heeft zwaar geleden onder het communisme. Maar na het communisme heeft de Russisch- Orthodoxe Kerk (ROK) een grote heropleving doorgemaakt. De officiële Kerk heeft grote invloed op de beeldvorming over het Sovjetverleden. Maar helaas is dat beeld alles behalve genuanceerd. Een uitgebalanceerd/evenwichtig en nietgepolitiseerd debat over de onderdrukking en de religieuze heropleving zou een betere kans moeten krijgen. In de lezing staat de “Goelag” voor het geheel van onderdrukking en ontmenselijking door het Sovjetsysteem. Katja Tolskaja werkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam mee aan onderzoek naar zo’n theologie “na de Goelag”.


Datum:
Zaterdag 21 april 2018
Plaats:
Hernen
Tijdstip:
14.00-17.00 uur
Spreker:
Prof.Dr. A. Bruening
Onderwerp:
Invloed van iconen op de moderne kunst - theorie en praktijk

Heeft de eeuwenoude iconenkunst een invloed gehad op de moderne kunst, en zo ja, waar vinden wij deze terug? Er is op deze vraag een positief antwoord zowel in theorie als in praktijk. De kunst heeft zich sinds de late 19e eeuw moeten heroriënteren, en invloeden uit landen als Rusland met zijn iconen hebben hierbij hun werking gedaan. Tijdens de lezing zal licht worden geworpen enerzijds op directe invloeden via de vroege abstracte schilders uit Rusland. Anderzijds op meer indirecte beïnvloedingen op een vlak van spiritualiteit en theoretische reflectie. Sprekende voorbeelden van dit alles zijn Kandinsky, Kasimir Malevitsj, Andy Warhol en Mark Rothko.
Kasteel Hernen, onze thuisbasis

Begunstiger worden

U kunt begunstiger worden van de Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst.


Bijgewerkt op:  14 Feb 2018